Organization Structure

 

Sri Divesh Chandra Samant HJS

Director

 

 

  

 

Sri Kushalpal, HJS

Additional Director

    Shikha Srivastava, HJS

Additional Director (Administration)

  Anurag Panwar, HJS

Additional Director (Research)

     
  Nishant Dev, HJS

Additional Director (Training)

 

Sri Sanjay Kumar Singh,

Addl. Director (Finance)

 Kamalkant Gupta, PCS(J)

Deputy Director

  

Indresh, PCS(J)

Deputy Director